Τράπεζα θεμάτων για την Ελληνική Ιθαγένεια: Ερωτήσεις & απαντήσεις

Θεωρία: Ιστορία ελληνική, πολιτικοί θεσμοί της χώρας, γεωγραφία, κατανόηση κειμένου, θέματα για συζήτηση, πολιτιστικά στοιχεία.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Θεμάτων περιλαμβάνει 300 θέματα ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτικών θεσμών και πολιτισμού. Παράλληλα, περιλαμβάνονται 100 κείμενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, 100 κείμενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση προφορικού λόγου και 50 θέματα
για την παραγωγή προφορικού λόγου της ελληνικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή του Π.Ε.Γ.Π. θα αντλεί τα θέματα της κάθε εξεταστικής περιόδου μέσα από την προκαθορισμένη ύλη που περιλαμβάνεται στην Τράπεζα Θεμάτων, όπως ορίζεται παραπάνω.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Τράπεζα Θεμάτων ακολουθώντας τις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

Πατήστε εδώ: 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΕΓΠ αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τις 31/03/2021. Είναι δηλαδή απαραίτητο έγγραφο, για να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών φακέλων πολιτογράφησης και απαιτούμενο δικαιολογητικό για όσες και όσους θα καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης. Η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις για το ΠΕΓΠ είναι το 70% στο σύνολο των απαντήσεων.
rogor unda aigot amerikis viza saberdznetshi 2023Leave a comment
%d bloggers like this: