Top sami itabliuri banki, romelic 1%-s itxovs ipothekistvis

Mashin, rode sac qartuli banker ipothekuri sesxistvis itxoven 15% da 20%s, aq, italiashi, italiuri bankebni itxoven 1 da 2%-s.

Ase rom, coven gipovet is sami banki, romlis aplikaciebshi shegidzliat sheitanot ganacxadi da moitxovot sesxi.

Es bankebia: credit agricole Italia, BPER Banca da Mediobanca.

Aplikatsiis gadmosaterad miachire qvemot motsemul links.


Imisatvis rom gadmowerot mati aplikaciebi da sheitanot ganacxadi ufasod, daachiret aqaq da aq (iphonis shemtxvevashi), Da tu Suva telefoni gaqvt Aq Aq Aq

Qartul enaze gamosuli italiis emigraciis gzamkvlevi

Es gzamkvlevi romelic eleqtronulia qartul enazea gamoshvebuli da gexmarebat imashi tu rogor moipovot binadrobis nebartva italiashi, an rogor moitxovot tavshesafari
Dawerilia martiv enaze da yvelastvis gasagebia.


Gamoshvebulia chveni sagareo saqmeta saministros mier.

Aplikatsiis gadmosaterad miachire qvemot motsemul links.

Qartul enaze gamosuli italiis emigraciis gzamkvlevi

 

Leave a comment
%d bloggers like this: